O směs hornin, která pomůže se vsakováním vody pod dopravními stavbami, se zajímá i Ředitelství silnic a dálnic.
Foto: Chemcomex
Čeští chemici vymysleli směs, která pod dopravními stavbami zachytí vodu, vyčistí ji a pak pustí do podzemí.

Hledání šetrného způsobu, který pomůže české krajině udržet vodu, se kromě polí, luk a lesů týká také lidských sídel. Pro tuto potřebu vyvíjejí vědci z VŠCHT Praha a společnost Teramed speciální směs, která upraví vlastnosti půdy pod dopravními stavbami tak, že se bude srážková voda lépe vsakovat. Většina jí pak nesteče do kanálu jako teď.

Směs hornin nazvaná Newsak zachycenou vodu zároveň také pročistí. Měla by být schopna vázat hlavně kovy, které jinak ze silnic nebo parkovišť déšť splachuje do podzemních vod. Vyčištěná voda by měla následně protéct dále do podzemí, když to složení okolní půdy dovolí.

Přestože je Newsak zatím ve fázi výzkumu a prakticky využít tuto technologii při dopravních stavbách bude možné nejspíš až za pár let, už se o něj zajímá Ředitelství silnic a dálnic. Příští rok se směs začne testovat v terénu, dokončení výzkumu téměř za 11 milionů korun, na který z více než poloviny přispívá státní Technologická agentura ČR, je zatím plánováno do roku 2022.