Ervín Adam a jeho žena Vlasta (na snímku zleva) působili v 50. a 60. letech v nemocnici Na Bulovce a mimo jiné se zasloužili o zastavení epidemie obrny.
Foto: archiv Adamových

Je to zákon. Nepsaný a nezpochybnitelný. Ať už v Houstonu vládne horké léto, anebo bují − jako právě teď − podél texaských dálnic střapaté květy "blue bon­nets", Adamovi v neděli společně obědvají, diskutují, odpočívají. Prostě jsou spolu.

Tenhle zvyk zavedl profesor Adam už před pěknou řádkou let, hned co se v roce 1968 rozhodl s rodinou odejít z Československa. A tak jako se týden co týden setkávali posléze s českými krajany a kolegy z Baylorské univerzity, s nimiž Ervín a Vlasta Adamovi spolupracovali, tak také každou neděli trávili v rodinném kruhu. Do něho postupně přibývali přátelé jejich dcer, zeť a jeho blízcí, tři vnuci a zase jejich přátelé. Zákon neděle dnes respektuje − věřte nevěřte − i generace mileniálů. A zrušit jej nedokázal ani hurikán Harvey, který se přehnal nad Texasem před třemi lety a zničil dům profesora Adama.

"Teď je ale všechno jinak. Od 28. února jsme se neviděli," říká starší dcera významného epidemiologa. Karolina Adamová Dickersonová v houstonské Woman's Hospital vede "covid tým" a přitom se stará o těhotné pacientky a novorozence. "S otcem aspoň každý den skypuju. I když mu je 97 let, sleduje stále novinky v medicíně, takže probíráme léky a vakcíny nebo účinnost opatření na ochranu zdravotníků. Má obrovské zkušenosti, vždyť se v Praze staral o tisíce dětí nakažených obrnou a v Houstonu pracoval na projektech souvisejících s vakcínou proti rakovině děložního čípku."

Doktorka Adamová Dickersonová je věcná, racionální. Ani nemůže jinak. Stojí v první linii, přivádí na svět děti, operuje. Nebojí se, nestěžuje si. Ale také neskrývá, jak těžké je platit daň odloučení.

Epidemie nás všechny staví do nelehkých situací. Univerzální recept? Jistěže neexistuje. Příběhy lidí, jež najdete v tomto magazínu, vás mohou ale třeba trochu "nakopnout"…

Přeji inspirativní čtení a krásné jaro.