Totální blackout
Foto: Tomáš Tesař

Miluji sci-fi. Zvlášť ta, v nichž se autoři vyžívají v popisování situací, co by se dělo, kdyby lidstvo zasáhl totální blackout. Jen si to představte. Jdete po ulici, z práce, do hospody, z kina a najednou… CVAK! Tma. Nikde ani záblesk světla. Jen od reflektorů aut a displejů telefonů, tabletů, počítačů. Na jak dlouho? Na hodinu? Na pět? Co pak? Je to jen dočasný výpadek? A co když ne? První blackout moderní historie se odehrál v USA a v Kanadě před 55 lety. Zasáhl přes 30 milionů lidí. Následky? Docházelo k rabování a o devět měsíců později v dotčených místech výrazně vzrostla porodnost. Jak by to asi dopadlo dnes? Když odborníci podobný stav simulovali, skončili při popisu následků a vývoje u sedmého dne. Co by se s námi dělo zhruba o měsíc později, zhodnotili pak už jen dvěma slovy: Bez komentáře…

Totální blackout
Foto: Tomáš Tesař
Totální blackout
Foto: Tomáš Tesař