Věčný úsměv Běly Kolářové vstoupí do aukce s vyvolávací cenou 200 tisíc korun.
Foto: Galerie Pictura

Její tvorba dlouhou dobu zůstávala skryta ve stínu slavnějšího manžela, se kterým sice i společně tvořila, ale především mu zajišťovala pevné zázemí, a to v jakýchkoliv časech − v letech padesátých, kdy byl Jiří Kolář vězněn, sedmdesátých, kdy podepsal Chartu 77, v pařížské emigraci i při návratu do vlasti. Jeho žena stála vždy jakoby krok za ním, skromná, nenápadná. Až v posledních letech se situace, zdá se, mění a díla Běly Kolářové se začínají prodávat dokonce za několikanásobně vyšší částky, jakých dosud dosahovaly práce Jiřího Koláře.

Fotografka a výtvarnice, která stála v roce 1963 společně se svým mužem, Zdeňkem Sýkorou, Karlem Malichem, Janem Kubíčkem, Richardem Fremundou či Otakarem Slavíkem u zrodu umělecké skupiny Křižovatka a jejíž tvorba je zastoupena ve významných světových galeriích, jako jsou Tate Gallery Londýn a Museum of Modern Art v New Yorku, přitahuje dnes sběratele zvláště svými pověstnými asamblážemi. Ty přesně vyjadřují svébytný pohled na svět, uměleckou nezávislost a originalitu Běly Kolářové. Zvláštně výjimečné jsou její fantaskní asambláže, jež skládala nejčastěji z různorodých "ženských" maličkostí, které denně brala do ruky, tedy ze sponek, háčků, patentek nebo také žiletek, a pojmenovávala je poetickými názvy − Životopis jedné patentky, Ve svorce svorka nebo třeba Věčný úsměv. Právě toto dílo bude draženo při vánoční aukci Galerie Pictura 11. prosince ve Velkopřevorském paláci v Praze. Vyvolávací cena byla stanovena na 200 tisíc korun. Více informací najdete na www.pictura.cz.

Štědrý den od Josefa Lady: aukce začne na 900 tisících korunách.
Štědrý den od Josefa Lady: aukce začne na 900 tisících korunách.
Foto: galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek

K Vánocům patří také vánoční motivy. A když jsme v Česku, tak samozřejmě ladovské. Originální podklad k tisku celostránkové novinové kresby, jež byla zveřejněna ve vánočním čísle Lidových novin v roce 1937 a kterou Josef Lada nazval Štědrý den, nabídne galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek 10. prosince při své aukci s vyvolávací cenou 900 tisíc korun. Jedná se o černobílou reprodukci, kterou autor dodatečně koloroval. Tato práce je první verzí, v níž spojil několik vánočních motivů do jediné výpravné kompozice. Více informací naleznete na www.arthousehejtmanek.cz.

(S použitím aukčních katalogů)