Obraz Oskara Kokoschky s názvem Praha – Pohled z křížovnického kláštera bude nabídnut za vyvolávací cenu 68 milionů korun.
Foto: Apartment and Gallery Praha

S vysokou vyvolávací cenou 68 milionů korun jde do říjnové aukce obraz Oskara Kokoschky s názvem Praha − Pohled z křížovnického kláštera. Vyvolávací cena dosahuje k částkám, za které byla prodána dosud nejdražší umělecká díla v českých aukcích. Žebříček nyní vedou práce Františka Kupky, jedničkou je s cenou 78 milionů korun jeho obraz Plochy příčné II. Kokoschkovo plátno nabídne 20. října od 14 hodin Apartment and Gallery Praha ve výstavní síni Mánes spolu s dalšími díly z českých i zahraničních sbírek. Rakouský malíř, ilustrátor, grafik, spisovatel a autor divadelních her Oskar Kokoschka vystudoval Univerzitu užitého umění ve Vídni, kde jej učil i Gustav Klimt. Po první světové válce žil několik let v Drážďanech, posléze cestoval po Evropě a v pozdním létě roku 1934 se usadil v Praze. Pravděpodobně doufal, že zde nalezl azyl před vzmáhajícím se nacismem, získal československé občanství, ale po mnichovské dohodě stejně musel odejít do Londýna.

reklama

Během roků, jež Kokoschka strávil v Československu, vznikla řada obrazů − pohledů na Prahu. Dražené plátno představuje vrchol Kokoschova cyklu "pražských vedut". Ty společně s dalšími obrazy městských a krajinných panoramat a samozřejmě s typickými expresivními a barvami hýřícími portréty patří k jeho nejznámějším dílům. Obraz Praha − Pohled z křižovnického kláštera byl vystaven v říjnu roku 1934 v Mánesu a tam se také nyní, po 85 letech, zase vrací, aby byl poprvé dražen. Podrobnosti najdete na www.aloos.cz.

Být synem významného generála, legionáře a spisovatele Rudolfa Medka a vnukem snad ještě významnějšího českého impresionisty Antonína Slavíčka, jenž měl vazby na rodinu T. G. Masaryka, jistě nebylo po komunistickém převratu roku 1948 jednoduché. Malíř Mikuláš Medek však náročné rodinné konstelace ustál a dokázal si najít vlastní cestu. Jeho obrazy − z nichž plátno Festival kruhu nabídne 19. října v pražském Topičově salonu od 13:30 aukční síň 1. Art Consulting − jsou originální v projevu, formě i ve své spiritualitě, kunsthistorici je dnes řadí na jedno z nejpřednějších míst v českých dějinách umění poválečné doby. Medkův obraz Vajíčko byl například letos v červnu vydražen za více než 57 milionů, a dostal se tak na čtvrté místo českého aukčního žebříčku. Přitom vyvolávací cena byla pod 10 miliony.

Plátno Festival kruhu namaloval Mikuláš Medek roku 1962.
Plátno Festival kruhu namaloval Mikuláš Medek roku 1962.
Foto: 1. Art Consulting

Mikuláš Medek maloval od 40. let minulého století, vycházel ze surrealismu, prošel existenciálním obdobím, aby se obrátil směrem k figurativní a nakonec imaginativní malbě. Jako potomek vlivné prvorepublikové osobnosti dlouho nemohl veřejně vystavovat, teprve ve druhé polovině 60. let byl přijat do Svazu výtvarných umělců a dočkal se uznání doma i ve světě.

Obraz Festival kruhu pochází z roku 1962 a je typickou ukázkou Medkova uměleckého myšlení a cítění: nabarvená hmota plátna je rozryta, dekalkována a perforována, až na sebe bere podobu záře. Jako kdyby se umělcova představa doslova přetavila do barev.

Vyvolávací cena obrazu byla stanovena na pět a půl milionu korun. Více informací naleznete na www.acb.cz.

Tento měsíc pořádá aukci také Galerie Dolmen, která 23. října v 18:00 také v Topičově salonu nabídne mimo jiné obraz významného českého krajináře Oldřicha Blažíčka Husopaska. Dílo se začne vyvolávat na 500 tisících korunách. Více na www.galerie-dolmen.cz.