Architekt Martin Rajniš
Foto: Tomáš Tesař

Snad mi to slovíčko "starých" odpustíte. Pokud ne, zkuste ho zaměnit za: zkušených, moudrých, talentovaných… Jako mladý floutek s ambicí stát se profesionálním fotografem jsem pravidelně trpěl, když mi redakce zadala portrétování některého z těch dávných mistrů designu, architektury či umění. Neuměl jsem s nimi komunikovat. Neměl jsem rozhled, zkušenosti, pokoru. A hlavně schopnost poznat, jak obrovsky mě právě oni mohou inspirovat. Svým přístupem, vnímáním, ale také skromností, s jakou o své práci vyprávějí. Chybělo mi zkrátka něco, co mají oni. Chyběl mi půvab starých mistrů. Ti na snímcích jsou architekt Martin Rajniš, malíř, grafik a sklářský výtvarník Vladimír Kopecký a sochař a architekt Václav Cigler.

Malíř, grafik a sklářský výtvarník Vladimír Kopecký
Foto: Tomáš Tesař
Sochař a architekt Václav Cigler
Foto: Tomáš Tesař