Filmový dokumentarista Jakub Jahn
Foto: Profimedia
Filmový dokumentarista Jakub Jahn často točí snímky z módního světa, ale knihy si vybírá v úplně jiných sférách.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Vlastně se neustále učím, takže se divím, že jsem na knihu The Art of Learning od Joshe Waitzkina narazil teprve nyní. Josh se stal v osmi letech nejmladším šachovým velmistrem, vyhrál titul mistra světa, a když ho šachy přestaly naplňovat, stal se pro změnu mistrem světa v taj-či. V knize detailně popisuje principy, které mu pomohly dosáhnout tak vysoké úrovně v tak rozdílných disciplínách. Povinná četba pro každého, kdo aspiruje stát se mistrem ve svém oboru.

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

V pravidelných časových intervalech se vracím k Siddhárthovi Hermanna Hesseho a pokaždé "najdu sám sebe" v jiné etapě Siddhárthova příběhu.

Co jste četl, když jste byl malý kluk?

Když pominu Foglara, Švandrlíka a Steklače, tak jsem v dětství a později na gymplu četl pořád dokola Malého prince od Antoina de Saint-Exupéryho. A měl jsem v té knížce podtržené celé pasáže, které jsem potom četl i své první holce.

Kterou knihu si v tomto životě ještě určitě musíte přečíst?

The Future of Humanity od známého amerického fyzika a futuristy Michia Kakua. Díky neuvěřitelně rychlému rozvoji technologií je budoucnost blíže, než by se mohlo na první pohled zdát, takže nebude na škodu trochu se na její příchod připravit.

Se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let, anebo rovnou byste si troufl s ním ztroskotat na pustém ostrově?

Kdybych měl ztroskotat na pustém ostrově pouze s jedním z žijících autorů a myslitelů, tak by to byl určitě Tomáš Halík. Jako trosečníci bychom měli dostatek času povídat si o jednom rozměru víry, který mne nepřestává fascinovat: chápu správně, že Bůh dal každému z nás možnost stát se tvůrcem vlastního světa a skrze to spolutvůrcem celého vesmíru? Je skutečně možné, že jsme si s Bohem rovni?

jarvis_5cd42144498ec2457279dedd.jpeg
Co čte filmový dokumentarista Jakub Jahn
Foto: Profimedia