Míšeňské figurální stolní hodiny
Foto: Antikvity Praha

Znovuobjevená Bretaňská krajina Jana Zrzavého bude hlavním lákadlem aukce European Arts v sobotu 4. května. Plátno s pohledem na typickou bretaňskou náves zřejmě nezachycuje konkrétní místo, ale spíše směsici dojmů a pohledů z okolí městečka Camaret, které umělec často ztvárňoval. Obraz si zřejmě dost považoval, neboť ho vystavil již na své samostatné výstavě v Aventinské mansardě na podzim roku 1928, tedy krátce po jeho vzniku. Následovala řada dalších výstav včetně Benátského bienále v roce 1930 a souborné autorovy výstavy v pražském Obecním domě o deset let později. Několik posledních desetiletí však obraz zůstal očím odborníků, sběratelů i zájemcům o umění skryt. Aukční síň European Arts ho nyní nabízí k prodeji s vyvolávací cenou 3,8 milionu korun. Do první pětice Zrzavého zatím nejdráž prodaných děl patří dvě krajiny právě s bretaňskými výjevy. Rekord drží od listopadu 2017 Kalvárie v Locronanu II s kladívkovou cenou 14,2 milionu korun. V katalogu chystané aukce European Arts jsou více než dvě stovky děl. Za ztracenou byla považována například také jedna ze studií k monumentálnímu historickému obrazu Václava Brožíka Tu Felix Austria, nube! (2,9 milionu korun).

jarvis_5ccacc48498e11e9dea5eb68.jpeg
Jan Zrzavý: Bretaňská krajina, 1928
Foto: European Arts

Aukce Antikvity Praha s číslem 31 se uskuteční v sobotu 18. května odpoledne v pražském sídle aukčního domu a nabídne historické zbraně a starou techniku, tedy například části výstroje, lovecké soupravy, historické hodiny, hodinové stroje i hodinářské náčiní, zámky nebo dalekohledy. Velmi kvalitní ukázkou z výroby míšeňské porcelánky jsou hodiny s dámou a psíkem zdobené cibulovým dekorem a zlacením (154 tisíc korun). Nejdražší položkou aukce zhruba 130 předmětů je pak skvostný, bohatě zdobený železný štít s reliéfním dekorem bitevních scén, nejspíše německá práce ze 16. století (386 tisíc korun).

Poměrně obskurní příhoda se váže k nadcházející aukci síně Aurea Numismatika, která se kromě platidel zaměřuje také na faleristiku − vyznamenání, řády, medaile a příbuzné artefakty. Dražba proběhne rovněž v neděli 18. května a v jejím katalogu je s vyvolávací cenou 18 tisíc korun k mání první rektorský řetěz pražské Vysoké školy ekonomické z 50. let minulého století. Teprve po tom, co se řetěz v katalogu objevil, zjistila škola, že v jejích sbírkách chybí. Případ nejspíše bude prověřovat policie. Za fakt, že dražený předmět nepochází z trestné činnosti, však neodpovídá aukční síň, ale jeho vlastník, tedy ten, kdo artefakt do aukce dal. Aurea Numismatika kromě toho nabídne více než tisícovku zajímavých položek − od antických po československé mince.

Večerní aukci vybraných uměleckých děl chystají na neděli 19. května do Nové síně v pražské Voršilské ulici také Prague Auctions. Do uzávěrky ega! však dražebník nezveřejnil o aukci bližší informace.