Vincenc Vingler: Sedící kůň, 1953
Foto: Galerie Dolmen

Téměř 400 položek výtvarného umění všech kategorií nabídne 64. aukce Galerie Dolmen, která se uskuteční ve středu 6. března v pražském Topičově salonu. Příznačným svědkem doby a krátké politické angažovanosti Jana Kotíka je jeho poprvé dražený obraz z roku 1947 nazvaný Pocta osvoboditelům. Velkoformátový olej, v aktuálním soupisu autorova díla vedený pod číslem 244, bude dražen s minimálním podáním 190 tisíc korun. Sochař a designér Vincenc Vingler se ve své tvorbě věnoval především zobrazování zvířecích figur. V prodeji bude jeho bronzová plastika sedícího koně z 50. let minulého století (65 tisíc korun). Rozměrná malba Konkrétní imaginace (150 tisíc korun) od Jana Smetany je typickým umělcovým dílem 80. let minulého století, kdy při malování inklinoval k výraznější barevnosti.

Dorotheum bude v sobotu 9. března odpoledne dražit v Alcron Hotelu Prague ve Štěpánské ulici více než 300 děl. Zajímavá je nabídka oleje Slovenská krajina Martina Benky, zakladatelské osobnosti slovenské moderní malby, jehož reprezentativní díla nebývají na trhu vidět často. Toto, vzniklé kolem roku 1935, bude startovat na částce 700 tisíc korun. Z poválečného umění zmiňme kombinovanou techniku na sololitu Šedá hlava od Věry Janouškové. Koláž z počátku 80. let bude vyvolávána za 80 tisíc korun. Zkrátka nepřijdou ani sběratelé starého umění: velmi kvalitní je třeba Hlava muže s vousem neznámého malíře z doby kolem roku 1700 (90 tisíc korun). V katalogu aukce se objevuje také řada soch s drobnými realizacemi a studiemi Ladislava Šalouna, Jana Štursy nebo Antonína Odehnala. Rozsáhlá a různorodá je nabídka prací na papíře, k níž mimo jiné patří konvolut grafik Josefa Čapka (každá 36 tisíc korun).

jarvis_5c76bdab498e5e3b1db7a951.jpeg
Košický aršík známek se vzácnou deskovou vadou (plamenem) – označena šipkou, 1945
Foto: Aukční dům Burda

Druhý březnový víkend bude věnován také filatelii. Aukční dům Burda 9. a 10. března ve svém sídle v Praze 6 představí téměř 3300 položek. Sobotní dopoledne nabídne kromě rakouských známek, o které je stále větší zájem, také emise německých kolonií nebo několik set filatelistických artefaktů ze zámoří − Somálska, Gambie, Zanzibaru, Iráku nebo Palestiny. Aukční odpoledne bude zasvěceno československým známkám z let 1945 až 1992. Vzácností této části dražby jsou například Košické aršíky (tři a 15 tisíc korun) vydané v roce 1945 k příležitosti návratu prezidenta Edvarda Beneše do vlasti. Oba mají ojedinělé vady tisku. Dále budou k mání artefakty z ostatních sběratelských oborů: autografy, pohlednice, dobové brožury nebo mince. Těžištěm druhého dne bude více než 800 položek československých známek z doby první republiky, například kompletní archy emise Hradčany. Závěr aukce vyplní dražba významné kolekce známek Zakarpatské Ukrajiny rakouského sběratele Helmuta Kobelbauera.