Jaroslav Rössler: Kompozice, 1949
Foto: archiv aukční síně

Do podzimní aukční sezony vstupuje společnost European Arts nejen svou tradiční sálovou dražbou v pražském Obecním domě, tentokrát v neděli 7. října, ale také novinkou v prodejích. Podobně jako největší zahraniční dražebníci již u nabízených položek nebude uvádět vyvolávací cenu, ale pouze tzv. odhadní pásmo. Díla se pak začínají dražit zpravidla na dvou třetinách spodní hranice odhadu.

reklama

V katalogu téměř o 250 položkách najdeme například pohled na jihočeský rybník Malý Dubovec od Otakara Lebedy (odhad čtyři až šest milionů korun), který byl titulním obrazem výstavy Má vlast konané v roce 2015 v Jízdárně Pražského hradu. Usilovat bude možno také o plátno dalšího malíře spřízněného s Mařákovou krajinářskou speciálkou Antonína Hudečka − Krajinu z Okoře (2,5 až 3,5 milionu korun). Sugestivní Podobizna malíře Proškovce od Vincence Beneše z roku 1908 je jedním z prvních portrétů tohoto autora, které se objevily na trhu (2,5 až 3,5 milionu korun). Podruhé je v prodeji velkoformátová malba Jakuba Schikanedera Tiché moře (6,5 až 9 milionů korun).

jarvis_5bb5f39b498e7343a3e95f2c.jpeg
Vincenc Beneš: Portrét malíře Proškovce, 1908
Foto: archiv aukční síně

Přes osm desítek položek převážně poválečného a současného umění nabídne v rámci své večerní aukce v neděli 7. října v Nové síni v Praze společnost Prague Auctions. Ze současných autorů zaujme například velkoformátová malba Michaela Rittsteina nazvaná Mordyjé Klatovy z roku 1973 (140 tisíc korun) nebo mnohokrát vystavované plátno Hora, o které se nemluví Jaroslava Róny z přelomu tisíciletí (430 tisíc korun). Objevíme zde hned několik děl Jaroslava Vožniaka, z nichž nejzajímavější je asambláž na červeném pozadí s názvem Masky − Antika. Pochází ze 60. let minulého století a byla získána v roce 1970 přímo z umělcova ateliéru (65 tisíc korun).

Ze sochařských realizací mohou sběratelé usilovat třeba o bronzovou plastiku Růžový anděl Jana Koblasy (130 tisíc korun). Představuje ukázku Koblasovy tvorby z doby neoficiálních výstav Konfrontace na samém počátku 60. let minulého století, jichž byl iniciátorem.

jarvis_5bb5f39b498e7343a3e95f24.jpeg
Jaroslav Vožniak: Masky – Antika, 60. léta
Foto: archiv aukční síně

První sálovou aukci pořádá ve svém novém pražském sídle 11. října brněnský Aukční dům Zezula. Večer zaměřený na fotografii a práce na papíře představí mimo jiné první malbu fotografa Jaroslava Rösslera na domácím trhu. Kvaš ze závěru 40. let minulého století nazvaný Kompozice pochází z doby autorovy delší nemoci, kdy se více věnoval jiné než fotografické tvorbě (380 tisíc korun). Zajímavostí je tempera Královna vybírající si ženicha tzv. Španělského falzifikátora, anonyma francouzského původu, který se mezi lety 1890 a 1920 zabýval tvorbou falzifikátů středověkých miniatur a iluminací (70 tisíc korun). Že jde o padělky, bylo potvrzeno až rozborem pigmentů v nedávné době a nejprve na dílech španělského malíře 15. století Jorge Inglése. Aukce nabídne také čtyři fotografie (22 až 95 tisíc korun) a dvě fotografická alba (každé 14 tisíc korun) zřídka prodávaného Jaromíra Funkeho.

Významnými realizacemi v rozsáhlé kolekci podzimní aukce Sýpky v neděli 14. října na pražském Žofíně jsou rozměrný drátěný objekt Karla Malicha nazvaný Událost na kruhu z první poloviny 70. let minulého století, který je s vyvolávací cenou 1,85 milionu korun zároveň nejdražší položkou aukce, a také raný olej Bohumíra Matala Deštníkářka (650 tisíc korun). Díla tohoto umělcova období zachytíme na trhu jen ojediněle.

jarvis_5bb5f39b498e7343a3e95f28.jpeg
Bohumír Matal: Deštníkářka, 1946
Foto: archiv aukční síně

Vynikající ukázkou návrhářské tvorby Vlastislava Hofmana je osmidílný soubor nábytku do ložnice z roku 1912 (900 tisíc korun), jenž je názorným příkladem umělcova vkladu k českému kubismu. Soubor byl publikován již v roce 1913 v časopise Styl.