Little Rock, Arkansas, USA
Foto: c82.net
Elegantní složitost křižovatek je fascinující, říká grafik Nicholas Rougeux. Pomocí speciálních programů je proto překreslil - a barvami nešetřil. Křižovatka v kanadském Calgary tak rázem vypadá jako tancující figurka.