Ilustrační foto.
Foto: foter.com/ zbigphotography
V Saúdské Arábii probíhají pomalé, ale postupné kroky směřující k emancipaci žen. Nově obdrží Saúdské Arabky od ministerstva vnitra doklady, které byly dosud vydávány jen mužům. Rozvedené ženy a vdovy budou nyní smět bez mužů rozhodovat o zápisu dětí do škol a o jejich lékařském vyšetření.

Saúdská Arábie umožní rozvedeným ženám a vdovám řídit své rodinné záležitosti samostatně, tedy bez souhlasu mužských opatrovníků, jak tomu bylo dosud. List Ar-Rijád napsal, že ministerstvo vnitra začne této skupině žen vydávat doklady, jaké dosud vlastní pouze muži.

Jedná se o zásadní krok k emancipaci žen. Saúdské Arabky bez souhlasu opatrovníků, jimiž jsou manželé, ale také otcové, bratři nebo další mužští příbuzní, nesmějí cestovat ani vyřizovat mnoho rodinných záležitostí. Známá je kampaň, jíž si chtějí občanky království vymoct povolení řídit automobily.

Ačkoliv minulý král Abdalláh byl společenským změnám včetně emancipace žen nakloněn, duchovenstvo a ultrakonzervativní kruhy změny brzdí.

Ministerstvo vnitra nyní rozhodlo, že rozvedené ženy a vdovy budou moct napříště smět rozhodovat samy o zápisu dětí do škol a jejich lékařském vyšetření. V dosavadní praxi k tomu musely mít souhlas bývalého manžela a v případě, že se nedohodli, se obracely na soud.

Nové opatření není zřejmě jen snahou dopřát části ženské populace více svobod, ale také odlehčit soudům. Až 65 procent jejich dosavadní agendy totiž tvořilo řešení těchto banálních rodinných sporů.

Vlivná aktivistka za práva žen a členka poradního sboru vlády Salva Hazzáaová řekla, že rozhodnutí, jímž se část ženské populace stává hlavou vlastní rodiny, považuje za mnohem důležitější než prosazení práva řídit automobily. "Ženy se stávají hlavami své rodiny, budou rozhodovat o školní docházce dětí i o jejich sňatcích," řekla.

Poradní rada má 150 členů a až v roce 2013 do ní král Abdalláh vůbec poprvé jmenoval také 30 žen. Právě ony se zasadily o debatu o rozšíření práv žen, která podle Hazzáaové vedla ministerstvo vnitra k novému rozhodnutí.

Příští týden se budou v Saúdské Arábii konat místní volby a ženy v nich budou poprvé v historii země moct nejen volit, ale také kandidovat.