Nakolik dokážou emoce ovlivňovat barevné vnímání?
Foto: foter.com/rexboggs5
Emoce a rozlišování barev jsou podle vědců úzce spojeny. Smutek narušuje vizuální procesy a zhoršuje schopnost přesně rozlišovat barvy. Psychický stav dokáže výrazně ovlivňovat to, jak vnímáme svět kolem sebe.

Vědci z americké univerzity Rochester zkoumali, nakolik emoce souvisí s vnímáním a rozlišováním barev. A dospěli k tomu, že fráze "vidět všechno černě" ve spojení se špatným psychickým stavem není tak daleko od pravdy.

Studie, která byla zveřejněna v časopise Psychological Science, se zúčastnilo přes 200 studentů. Vědci vystavili studenty dvěma testům, ve kterých zjišťovali, jak dokážou určit odstíny barev po zhlédnutí smutných, neutrálních nebo veselých videí.

V prvním testu studenty rozdělili do dvou skupin, které zhlédly buď smutné, nebo veselé video. Následně vědci otestovali schopnost identifikovat barvy u obou skupin. A zjistili, že "veselejší" skupina neměla s rozlišením barev naprosto žádný problém, zatímco skupina, která zhlédla smutné video, nedokázala identifikovat tak široké barevné spektrum.

Druhý test byl velmi podobný, avšak s rozdílem, že jedné skupině výzkumníci pustili neutrální video a druhá skupina opět sledovala smutné záběry. Z testu vyšel stejný výsledek jako u prvního pokusu - diváci smutného videa měli oslabené barevné vnímání a nedokázali přesně určit jednotlivé odstíny.

"Naše výsledky ukazují, že nálada a emoce dokážou zásadně ovlivnit to, jak vnímáme svět kolem nás," řekl pro deník The Independent výzkumník Christopher Thorstenson. "Smutek specificky narušuje základní vizuální procesy, které se podílí na vnímání barvy," doplnil.