Podle výzkumu se placení za sexuální služby pojí se zvýšenou agresivitou a negativním postojem k ženám.
Foto: http://banmilleronbusiness.com/
Placení za sex je u mužů spojované s vyšší agresivitou, negativním postojem k ženám a se strachem z odmítnutí. Sex pak muži neberou jako součást intimního vztahu. Výzkumu se zúčastnilo 1200 mužů.

U mužů, kteří si kupují sexuální služby, je větší pravděpodobnost, že spáchají sexuálně motivovaný trestný čin nebo budou agresivní. Vyplynulo to ze studie, kterou zpracovali odborníci z univerzity v Kalifornii v Los Angeles.

Do studie bylo zapojeno 1200 mužů podobného věku, etnického původu a sociálně ekonomického postavení. Všem byla zajištěna anonymita a diskrétnost. Odborníci pak účastníky zpovídali přes dvě hodiny, až z nich nakonec vybrali 101 mužů, kteří pravidelně platí za sex, a 101 mužů, kteří nikdy nevyhledali služby prostitutky.

„Naše výsledky ukazují, že muži, kteří si kupují sexuální služby, sdílí některé klíčové charakterové vlastnosti s těmi, u kterých se projevuje vysoké riziko agresivity a spáchání sexuálního napadení. Obě skupiny dávají přednost neosobnímu sexu, mají strach z odmítnutí ze strany ženy, jsou více sexuálně agresivní a mají celkově negativní postoj k ženám,“ řekl pro Muy Interesante spoluautor studie Neil Malamuth.

„Tito muži pak mají menší schopnost vcítit se do ženy a být empatičtí k prostitutkám. Ty vnímají diametrálně odlišně než jiné ženy,“ doplnil Malamuth.

Podle studie, která byla publikovaná v časopise The Journal of Interpersonal Violence, se s placením za sexuální služby pojí několik rizikových faktorů. Například asociální chování, nepřátelský přístup k ženám a vnímání sexu spíše jako sportu než jako součást intimního vztahu.

„Doufáme, že tento výzkum pomůže vyvrátit mýtus, že za sex si platí v zásadě slušní a dobří muži, kteří jsou jen sexuálně frustrovaní,“ řekla vedoucí výzkumu Melissa Farley.