Podle Ellen Bialystokové z York University v Kanadě dokáže dovednost mluvit dvěma jazyky zdržet diagnózu demence až o pět let. (ilustr. foto)
Foto: Shutterstock
Zvládnutí cizího jazyka vyžaduje všechny paměťové systémy. Mnohojazyčnost tak může zlepšit paměť či oddálit mozkovou nemoc. Mnoho studií také prokázalo, že lidé přijímají odlišné chování podle toho, jakým jazykem mluví. Při osvojování nového jazyka je ideální cvičit málo, ale často. Pomoct může například poslech zahraniční hudby.

Často se nám může zdát obtížné osvojit si dokonce jen jediný cizí jazyk. Přesto existují lidé, kteří dokáží mluvit zdánlivě nemožným počtem jazyků. Například v Berlíně se letos konalo shromáždění polyglotů, kterého se zúčastnilo přibližně 350 lidí a velká část z nich ovládala více než 10 různých řečí.

Lidé mají mnoho paměťových systémů a zvládnutí cizího jazyka vyžaduje všechny z nich. Pokud tedy vezmeme v úvahu, jak složitým procesem takové učení je, není divu, že je to pro většinu z nás tak náročné. Na druhou stranu se ale podle četných studií jedná o nejlepší trénink mozku, jaký lze vyzkoušet. Mnohojazyčnost totiž může zlepšit pozornost a paměť či poskytnout tzv. kognitivní rezervu, která pomáhá zpozdit nástup demence.

Podle Ellen Bialystokové z York University v Kanadě dokáže dovednost mluvit dvěma jazyky zdržet diagnózu demence až o pět let a lidé, kteří ovládají čtyři nebo více jazyků, mohou onemocnění mozku oddálit dokonce až o devět let. Komerční paměťové hry oproti tomu selhávají a nedokáží nabídnout dlouhodobé zlepšení paměti.

Donedávna neurologové tvrdili, že pro starší lidi je příliš pozdě na to, aby dokázali ovládnout plynně cizí jazyk. Přesto profesorka Bialystoková naznačuje, že je to zveličené a s věkem přichází jen mírný pokles těchto schopností.

Důkazem toho může být například Tim Keeley, profesor mezikulturního managementu na univerzitě Kyushu Sangyo v Japonsku, který vyrostl na Floridě a až v dospělosti se rozhodl začít cestovat po světě. Nejdříve odjel do Kolumbie, kde na vysoké škole studoval francouzštinu, němčinu a portugalštinu, a než se vydal do Japonska, žil například ve Švýcarsku. Nyní mluví plynně asi dvaceti jazyky, z nichž se téměř všechny naučil až v dospělosti.

Keeley je také skeptický k názorům, že při učení je hlavním faktorem vrozená inteligence. Místo toho říká, že bychom se měli zaměřit spíše na vlastní osobnost. Podle něj jsou totiž nejlepšími lingvisty lidé, kteří jsou "zvláště dobří v přijímání nových identit".

Různé studie mimo jiné prokázaly, že lidé mluvící více jazyky přijímají odlišné chování podle toho, jakým jazykem mluví. To potvrzuje i herec Michael Levi Harris, který ovládá více než dvanáct jazyků (viz video). Jedním z jeho tipů, jak začít s výukou dalšího jazyka, je pokusit se ho napodobit bez ohledu na hláskování slov. "Každý může poslouchat a opakovat," říká. Kromě toho by se měli lidé také pokoušet překonávat rozpaky z neznámých zvuků cizích jazyků.

The Hyperglot {Teaser - 2013} - Michael Levi Harris, Tovah Feldshuh, Ryan Spahn

Mezi další doporučení lingvistů potom patří cvičit málo, ale zato často. Alex Rawling, který vyvinul řadu vícejazyčných workshopů, tvrdí, že ideální je procvičovat jazyk asi čtyřikrát denně po dobu patnácti minut. Dokonce i když je člověk příliš zaneprázdněný nebo unavený, stačí prý pracovat na zlepšování konverzačních dovedností či poslouchat zahraniční hudbu.