Vizualizace architektonického projektu Šumava
Foto: Jan Vybíral
Na 15. ročníku Přehlídky diplomových prací mladých architektů se sešlo rekordních 99 projektů. Česká komora architektů ocenila tři z návrhů. Necelá třicítka prací je k vidění v sídle komory.

Nové centrum českých Němců, projekt věnující se vysídlení Šumavy nebo plán udržitelného rozvoje obcí postižených uhelným průmyslem. Přehlídku diplomových prací letos ovládly projekty, které se věnují sociálním tématům a které jsou založené na silné původní myšlence. 

Do soutěžní výstavy, kterou už popatnácté pořádá Česká komora architektů, se se svou úspěšně obhájenou diplomovou prací mohl přihlásit kterýkoliv absolvent české vysoké školy zaměřené na architekturu. Celkem se tak organizátorům sešlo rekordních 99 projektů z 10 vysokoškolských pracovišť.

Díky vysokému počtu zúčastněných mohou návštěvníci výstavy i samotní architekti porovnávat nejen kvalitu samotných prací, ale právě i kvalitu jednotlivých škol a fakult. "Pro každého architekta je důležité, aby netvořil uzavřen ve svém ateliéru, ale aby si tříbil názory, aby znal a ctil přístup druhých," říká předseda soutěžní poroty Martin Chválek.

"Jakákoli platforma, která slouží tomuto účelu, je přínosná, a pro studenty obzvláště. Jít s kůží na trh není jednoduché, ale bez toho nikdy neuslyšíte ani slova uznání a ani potřebnou kritiku," pokračuje architekt.

Ten spolu se svými kolegy nejdříve vybral 29 návrhů, které postoupily do 2. kola a jež jsou až do konce října představeny na přehlídce v pražském sídle České komory architektů. Později porotci ocenili tři vítězné projekty, dva se zvláštní cenou a jednu práci s čestným uznáním.

Všechny oceněné projekty spolu s vybranými díly z druhého kola budou představeny také na dílčích výstavách v prostorách zúčastněných škol. Kompletní seznam přihlášených a oceněných prací je pak k vidění i ve virtuální galerii na stránkách diplomy.cz.

"Na samém vrcholu byly oceněny projekty, které zaujaly porotu svou lapidárně vyjádřenou silnou myšlenkou. Mezi vítězi jsou tak dva měřítkem zcela odlišné návrhy, Šumava a Křížová cesta pro Stříbrnice," popisuje oceněné projekty Chválek. 

"Dále jsme ocenili výjimečně zvládnuté koncepty kulturních staveb Nová synagoga v Brně a Dokumentační centrum českých Němců v Ústí nad Labem, které prolnuly inspiraci hlubokého pochopení tématu v sofistikované vyjádření architektonickými prostředky," dodává předseda poroty.