Bazilika Panny Marie Bolestné
Foto: Jana Hunterová
Via Dolorosa, Cesta utrpení, je ulička vinoucí se Starým Městem Jeruzaléma, od západu na východ, z muslimské čtvrti do křesťanské. Podle tradice sleduje bolestné kroky Ježíše Krista na jeho poslední pouti. Začíná v místě jeho odsouzení, pokračuje směrem na Golgotu, kudy kráčel a nesl svůj kříž až na vrchol hory, kde byl ukřižován. Pouť končí v chrámu Božího hrobu, kde se údajně nachází místo Ježíšova posledního spočinutí a vzkříšení. Křížovou cestu tvoří čtrnáct zastavení a je dlouhá asi 600 metrů.