Odvážné návrhy z expozice Anastomosis jsou v DOXu do 26. března
Foto: DOX
Projekty studentů pražské fakulty architektury vystavují v Centru současného umění DOX. Řeší například propojení Čechova mostu s parkem na Letné, které jsou od sebe odděleny trojnásobnou bariérou - řekou, silnicí a svahem.

Sportoviště, městské lázně nebo galerie - to jsou jen některé návrhy, jak proměnit zchátralý tunel mezi pražským Karlínem a Žižkovem.

Další architektonické projekty pro tuto lokalitu jsou vystaveny v Centru současného umění DOX v Praze, kde dnes začala expozice Anastomosis - propojené město. Autoři návrhů - studenti pražské fakulty architektury - chtějí představit jiný pohled na fungování současného města.

Spojení s Karlínem

"Všechna současná města jsou si podobná - historická jádra jsou skanzeny pro turisty, periferie se rozšiřuje a požírá okolní krajinu. Město je evolučně zamrzlé. Z hlediska urbanismu a infrastruktury je pevně definované. O to bolestněji přijímá nové výzvy a potřeby," řekl Petr Hájek, vedoucí ateliéru, který dvouletý výzkum studentů vedl.

reklama

Výstava představuje 65 konkrétních architektonických návrhů pro čtyři městské lokality. Kromě propojení pražského Karlína a Žižkova se mladí architekti zaměřili také na spojení Holešovic a Karlína přes ostrov Štvanici a řešili prostor pod parkem na Letné.

V Karlových Varech pak měli architekti najít nový smysl pro betonová koryta vedoucí od řeky z lázeňské kolonády na poutní místo Tři kříže; koryta jsou dnes prázdná a zasypaná odpadem.

Každá lokalita je představena v 16 trojrozměrných návrzích, které jsou doprovázeny vizualizací a technickými výkresy ve speciální instalaci s projekcemi. Pojem "anastomosis" si architekti vypůjčili z medicíny a biologie, kde označuje propojení orgánových systémů v těle.

"Není to futurismus. Jde o to nastartovat diskusi. Anastomosis není jen propojením v rovině architektury, ale i v rovině těch, kdo mají o problému diskutovat - na jedné straně odborníci, na druhé politici, kteří o věcech rozhodují," dodal Hájek.

Studenti tak například velmi kreativně řešili propojení Čechova mostu s parkem na Letné, které jsou od sebe odděleny trojnásobnou bariérou - řekou, silnicí a svahem. Úkolem bylo navrhnout objekt, který by vše propojil a zároveň dal místu nový význam.

Galerie pro epopej

Studentky Šárka Doležalová nebo Eva Kubjátová sem navrhly galerii pro Slovanskou epopej, Tereza Keilová, Dmytro Nikitin a Dominik Saitl by zde zase rádi viděli pomník obětem komunismu.

Na Štvanici a přilehlých březích by mohly vzniknout běžecký okruh, nafukovací most, vodní kaple, vzdušný přívoz nebo rybářská vesnice.

V Karlových Varech navrhovali studenti místo nevzhledných betonových koryt například filmový archiv, lezeckou stěnu nebo lineární galerii.

Všechny vystavené projekty, které vznikaly v ateliéru Hájka a Jaroslava Hulína, jsou realizovatelné. Studenti konzultovali své práce se statiky a dalšími odborníky.

Netradiční výstava potrvá v centru DOX do 26. března.