Ministr kultury Jiří Besser, bývalý starosta Berouna, vystudovaný stomatolog, podnikal v oblasti obchodu, realit a reklamy, stal se prezidentem berounského hokejového klubu
Foto: HN – René Volfík
Jiří Besser se stal ministrem kultury v polovině roku 2010. Bývalý manažer vzbudil rozruch hned po nástupu do funkce, když prohlásil, že jeho oblíbenou hudební skupinou je Kabát. Jak si Besser nakonec vede v roli ministra kultury? Ptali jsme se samotných umělců a lidí z kulturního světa.

Ministr Besser není něžný typ a k věcem přistupuje produkčním způsobem

Vladimír Franz, skladatel, malíř a univerzitní profesor

Jak hodnotíte dosavadní práci ministra kultury Jiřího Bessera – co považujete za jeho největší úspěch a v čem nejvíc zklamal?

Detailně to nesleduji. Zpočátku mě ale angažování Jiřího Bessera do ministerské funkce zarazilo, nakonec se ovšem projevila jeho věcnost, evidentně má vůli k činu a je dynamický. A pokud jde třeba o jeho souhlas s bouráním domu na Václavském náměstí... památkáři jsou stejní škůdci. Podívejte se na střechy v památkovém centru Prahy plné nástaveb.

Přesvědčil vás Jiří Besser, že v čele kulturního resortu může stát člověk, který dosud neměl s kulturou profesionálně nic společného?

Pan ministr není něžný typ a k věcem přistupuje produkčním způsobem. Otázka zní, zda funkce ministra není spíš administrativní. V čele ministerstva kultury v minulosti stáli umělci či lidé z kultury, ale vedli ho žalostným způsobem. Třeba brilantní žurnalista Pavel Tigrid. Ale každý ministr musí někdy šlápnout... no, víte kam.

Podstata je v tom, že kultura je v České republice na naprostém okraji. Kdyby do ní byla investována jen setina peněz, které mají k dispozici jiná ministerstva, pak by bylo jedno, jestli je ministrem Bůh všemohoucí nebo pantáta Bezoušek. Naše země není tak kulturně posazená jako třeba Nemecko.

 

Dokud bude kultura za Popelku, může být ministrem klidně popelář

Jan Hřebejk, filmový režisér

Jak hodnotíte dosavadní práci ministra kultury Jiřího Bessera – co považujete za jeho největší úspěch a v čem nejvíc zklamal?

Pan starosta Besser byl jmenován na post, o němž předtím – podle vlastních slov – neuvažoval a nepřipravoval se na něj. Kultura není jeho oborem a vlastně ani zájmem. To samozřejmě žádné naděje, které by mohly být zklamány, nevzbuzovalo. Jeho jmenování bylo pouze odrazem okrajového zájmu o tuto oblast u politické reprezentace, která se o kulturu vlastně nezajímá, nevěří v její smysl, nerozumí kultuře a v drtivé většině za kulturu považuje showbyznys. V tomto kontextu si úspěšný starosta maloměsta Jiří Besser nevede vůbec zle, větší osobnosti už v této situaci pohořeli. Například Pavel Tigrid. 

Ministr kultury je již tradičně v našich vládách pokládán za trpěného chudáka, a to ještě v lepším případě. Ostatně tady nevládne Perikles, ale prezident, kterého děsí filmy Jiřího Menzela, namísto aby ho děsil ohavný nepoměr Hájků a Menzelů v naší společnosti.

Přesvědčil vás Jiří Besser, že v čele kulturního resortu může stát člověk, který dosud neměl s kulturou profesionálně nic společného?

Samozřejmě si umím představit, že v čele rezortu stojí člověk, který s kulturou nemá nic společného jako profesionál. Dokud u nás bude kultura za Popelku, myslím si dokonce, že příštím ministrem může být úplně klidně popelář.

 

Ministr Besser nepochopil, co kultura a umění vlastně je

Jiří David, výtvarník

Jak hodnotíte dosavadní práci ministra kultury Jiřího Bessera - co považujete za jeho největší úspěch a v čem nejvíc zklamal?

Největší úspěch současného ministra kultury je, že doposud nepochopil, co kultura a umění vlastně je a zklamal v tom, jak si o sobě myslí, že to chápe.

Přesvědčil vás Jiří Besser, že v čele kulturního resortu může stát člověk, který dosud neměl s kulturou profesionálně nic společného?

Jistě, neboť v čele jakéhokoliv ministerstva v Čechách může stát kdokoliv a především ten s kým lze snadno manipulovat, tedy člověk jako atrapa.

 

Mám problém s tou mantrou, že nějakou oblast nejlépe spravuje univerzální manažer 

Jiří Plocek, publicista, hudební redaktor, bývalý hudební vydavatel

Jak hodnotíte dosavadní práci ministra kultury Jiřího Bessera - co považujete za jeho největší
úspěch a v čem nejvíc zklamal?

Nemám čas sledovat detailně jeho práci. Vnímal jsem pozitivně jeho otevření diskuse k autorskému zákonu. Ale
nevím, kam chce věci posunout. Jeho krokům ve věcech kultury – krom jisté snahy o hospodárnost provozu institucí – příliš nerozumím. Nemám dostatek relevantních informací.

Přesvědčil vás Jiří Besser, že v čele kulturního resortu může stát člověk, který dosud neměl s kulturou profesionálně nic společného? 

Nevím. Mám s tím trvale problém, s tou mantrou, že nějakou oblast nejlépe spravuje člověk, který v té oblasti nepůsobí. Nějaký univerzální manažer. Na druhé straně, ani člověk z oboru nemusí být žádnou zárukou, viz předchozí ministr kultury. Tuto funkci by měl zastávat člověk lidsky kvalitní, empatický vůči bytostné povaze kultury, která nemá zbožní charakter. Žádný sebeupřímnější technokrat. 

 

Nemohu se zbavit pocitu, že pracovní zařazení ministra netěší, neboť na něj nezbyl lukrativnější úřad

Jiří Padevět, ředitel Nakladatelství Academia

Jak hodnotíte dosavadní práci ministra kultury Jiřího Bessera – co považujete za jeho největší úspěch a v čem nejvíc zklamal?

Největší úspěch je podle mého názoru potvrzení starého pořekadla, že vždycky může být hůře, než se čekalo, největší zklamání je vlastně stejné, jako u předchozího ministra. Nemohu se zbavit pocitu, že jejich pracovní zařazení je netěší, neboť na ně nezbyl lukrativnější úřad.

Přesvědčil vás Jiří Besser, že v čele kulturního resortu může stát člověk, který dosud neměl s kulturou profesionálně nic společného?

Obecně se nedomnívám, že v čele ministerstva kultury musí nutně stát třeba spisovatel, výtvarník, herec nebo režisér. Ani neupírám současnému panu ministrovi řadu manažerských dovedností, které při svém předchozím působení prostě získat musel. Nicméně v tomto postavení je třeba vztah ke kultuře a manažerské schopnosti soustavně vyvažovat, o čemž nejsem přesvědčen.

 

Manažer ano, diletant ne

Ivan Klíma, spisovatel

Jak hodnotíte dosavadní práci ministra kultury Jiřího Bessera – co považujete za jeho největší úspěch a v čem nejvíc zklamal?

Přesvědčil vás Jiří Besser, že v čele kulturního resortu může stát člověk, který dosud neměl s kulturou profesionálně nic společného?

Odpovím jednou větou na obě otázky. Myslím, že je dobře, když v čele ministerstva kultury stojí někdo, kdo má manažerské nadání, nikdy by však na tomto místě neměl stát člověk, který o kultuře prakticky nic neví. Kultura je příliš složitý organismus, než aby neutrpěla nenávratné škody z rukou diletanta.  

 

Technokrat a oportunista

Miloš Urban, spisovatel

Jak hodnotíte dosavadní práci ministra kultury Jiřího Bessera – co považujete za jeho největší úspěch a v čem nejvíc zklamal?

Přesvědčil vás Jiří Besser, že v čele kulturního resortu může stát člověk, který dosud neměl s kulturou profesionálně nic společného?

Ten člověk ve mně budí spíš nedůvěru, jeho vztah ke sféře kultury je pro mě nečitelný. V čele resortu by měl stát někdo, komu kulturní dědictví i současnost leží na srdci. Pan Besser je snadno zaměnitelný, vidím v něm spíš technokrata a oportunistu, jehož někdo z jakéhosi důvodu a možná za jakýmsi cílem vytáhl nahoru do politiky.

Souhlas s demolicí domu na Václavském náměstí je jeho lidský a profesní průšvih, stejně jako obětování gotických sklepů komerční stavbě. Ale pokud může být mocným úředníkem nějaký Bátora, není divu, že ministrem kultury může být Besser z Berouna.

 

Besser udělal spoustu černé práce

Marie Reslová, divadelní kritička, členka grantové komise ministerstva kultury pro oblast divadla

Jak hodnotíte dosavadní práci ministra kultury Jiřího Bessera – co považujete za jeho největší úspěch a v čem nejvíc zklamal?

Udělal spoustu černé práce. Rychle odvolal ty nejtragičtější šéfy ministerských příspěvkových organizací - z Technického muzea a z Národní knihovny a nahradil je novými a kompetentními v řádném výběrovém řízení. Rychle pochopil, že finanční rezervy jsou především v příspěvkových organizacích, které mnohdy fungují velmi neefektivně, ale přitom užírají největší díl z ministerských peněz na kulturu.

Přes snížení rozpočtu ministerstva kultury, ponechal na granty v oblasti živého umění rozpočet ve stejné výši jako v minulém roce. Nechal znovu přepočítat rozpočty na plánované investice (Národní muzeum) a objevil v nich obří rezervy, které obratem použil na další nutné opravy (Národní divadlo).

Našel odvahu prosadit sloučení Státní opery a Národního divadla a pokud dodrží sliby, které při té příležitosti dal, zajistil slušné podmínky pro špičkově provozované operní a baletní umění v Praze. Má vůli těm věcem, za které odpovídá, racionálně porozumět, snaží se poslouchat odborné argumenty, nebojí se rozhodovat.

Nejsem si jista výběrem šéfa Národní galerie, zda to byla dobrá volba, ukáže čas. V kauze bourání domu na Václaváku se domnívám, že ministerstvo kultury mohlo jen přezkoumat postup pražského magistrátu z právního hlediska a v případě formálních nedostatků mu rozhodnutí vrátit, nikoliv změnit. Jak to bylo se sklepy na Národní, nevím.

Přesvědčil vás Jiří Besser, že v čele kulturního resortu může stát člověk, který dosud neměl s kulturou profesionálně nic společného?

Myslím, že ano. Je dobré, že právě teď má resort šéfa, který se nebojí podívat na to, jak jsou utráceny peníze, nacházet rezervy a racionálnější způsoby jejich využití, i když riskuje, že bude nařčen z nekulturnosti. Přijal a pochopil svou roli a politicky prosazuje důležité zájmy kulturní obce: nižší DPH na knihy, pobídky zahraničním filmařům nebo příjmy z reklamy v televizi do fondů kultury a české kinematografie.