Lysá, alegorie léta
Foto: Archiv NPÚ
Národní památkový ústav včera spustil speciální web Barokní socha v krajině, kde zájemci najdou stovku unikátních barokních soch a sousoší z celé České republiky. Stránky nabízí informace o historii, fotografie a tipy na další drobné památky v okolí.

Barokním sochám v české krajině neškodí jen vandalové a povětrnostní podmínky, ale také nezájem veřejnosti. Národní památkový ústav (NPÚ) to chce změnit osvětou, přednáškami a speciálním webem http://www.npu.cz/barokni-socha, kde zájemci najdou stovku unikátních barokních soch a sousoší z celé České republiky. Stránky nabízí informace o historii, fotografie a tipy na další drobné památky v okolí.

"Turisté navštěvují jen hrady a zámky. Estetický zážitek jim ale mohou poskytnout i tyto sochy, a úplně zdarma," řekla ČTK garantka projektu Kateřina Adamcová.

Celkem představí asi stovku objektů ze všech regionů České republiky. Jde o sochy, které zaujaly svým zpracováním, technikou, materiálem, estetickým dojmem nebo tím, kterému patronu jsou věnovány. V současné době je na stránkách zatím asi jen pětina vybraných objektů, jejich počet by měl být do konce měsíce kompletní.

Káraný, kaple sv. Václava

"Tuzemské barokní sochy v krajině v Evropě prakticky nemají obdobu. Přesto jsou na okraji zájmu veřejnosti. A právě proto jsou i tak často terčem zlodějů a vandalů," vysvětlila Adamcová. Změnit to má právě projekt NPÚ, který lidem přibližuje historii a příběh soch v jejich okolí.

Právě s ním jsou totiž sochy úzce spjaty, jejich případné přemístění je tak limitováno. "Barokní drobné památky byly do krajiny umisťovány v souladu s okolním prostředím. Jakmile je z něj vytrhnete, ochudíte nejen danou krajinu, ale i sochu samotnou," dodala Adamcová.

Kromě internetových stránek NPÚ plánuje i řadu doprovodných akcí včetně přednášek, konferencí, komentovaných prohlídek a naučného programu pro školy. Jednotlivé akce najdete na stránkách NPÚ v podsekci Barokní socha v krajině.

"Velkým přínosem projektu by bylo i zapojení obyvatel do dobrovolné fotodokumentace soch," uvedla Šárka Radostová, která má v NPÚ na starosti movité památky. U soch v krajině je totiž často obtížné určit majitele, a fotografie tak k řadě z nich chybí, což komplikuje nejen jejich opravy, ale v případě krádeže i policejní pátrání.

Cholina, sv. Barbora, detail sochy světice

Baroko patřilo k nejšťastnějším obdobím nejen v dějinách českého sochařství, ale i v dějinách formování české krajiny, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou jak zámecké parky a klášterní a palácové zahrady, aleje a sítě cest propojujících hlavní ekonomická, správní i duchovní centra daného regionu, tak nově budované profánní i sakrální stavby a v neposlední řadě i sochařsko-architektonická díla.

Barokní sochařská díla umístěná v krajině patří dnes spolu s poutními místy mezi poslední svědky, kteří vypovídají o někdejší kráse české krajiny. Kráse zachycené mimo jiné v obrazech nejvýznamnějších českých krajinářů 19. století od bratří Mánesů, přes Kosárka, Chitussiho, Mařáka a Slavíčka až po obrazy Josefa Lady. Na nich se asi nejčastěji setkáme s drobnými památkami v krajině, tedy s božími muky a křížky u cest nebo se sochami sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, tyčícími se uprostřed návsí a na mostcích.