Smíchovská vila Helenka je zřejmě nejrozvernější secesní stavbou v české metropoli. V roce 1903 ji navrhl architekt Alois Korda.

Prý práskne přísný a štíhlý bič a ornamenty smete pryč? Že brzy? Kdo drzý tohle šíří a na můj dům míří? Nechť tedy svými kordy setne mých květů hordy. Pak riskuje však pomstu Kordy! Aloise, stavitele, vily čtyřpatrové majitele.

Tenhle veselý večírek nekončí, kdepak, nacházíme se v nejlepším, kdy sice už cítíme příchod rána a východ slunce a čerstvého dne, který zdobnost a ornamenty smete a vyčistí prostor pro funkcionalistickou strohost a jednoduchost, jenže nový svit ještě vidět není, to teprve bude, okamžik zůstává prozatím veselý a rozjařený, neboť nejsme na začátku večírku, kdy se hosté teprve seznamují a zkouší se, kdo co snese a co bude chutnat nejlépe, ale teď je secesní rej v plném proudu, aby také ne, když vznikl už před lety a teď, ve třetím roku dvacátého století, je v rozpuku a košatí.

Vila Helenka

Střídmost a askezi stranou, je čas opojného života, ve kterém ženy nestaví na odiv cudnost či prostotu, ale chlubí se krásou a půvabem, a zachytí-li malíři jejich svůdnost, rozjasní jim to tvář a ony pak jak roztančené víly se ozdobí květy, kterých je všude okolo plno, protože vše bují a roste do hojnosti, aby nového bylo víc a ještě víc a historismus se svou hřmotností a těžkopádností navěky skončil a odumřel s odcházejícím devatenáctým stoletím a nový věk mohl začít s art nouveau, uměním novým, a v duchu čerstvě milém vyjádřeném jugendstilem.

Vila Helenka

Ten je teď, vážení, v roce 1903 na vrcholu, v rozpuku, a tak jsem pro rodinu zakoupil proluku, no zkrátka parcelu nad Smíchovem, na místě novému zaslíbeném, to mi věřte, říkám to bez nadsázky, vždyť jako stavitel si sem chodím pro zakázky, a protože se mi daří, navrhnu si dům s usměvavou tváří, podle které si pražské rodiny na vycházce seřídí své hodiny. Ty na mém domě totiž budou sluneční a jen tak něco je nepředčí. Snad možná anděl s obřími křídly na druhé stěně domu, no, dejme tomu, původně jsem si v plánech skicoval do těchto míst nápis "Bože, žehnej tomu domu". Ještě jsem k tomu připsal "Stavěl Korda", ale pak usoudil jsem, že lepší bude, když dům obroste květů horda, sice malovaných, ale kolemjdoucími milovaných.

Vila Helenka

Na vysokou věž podívat se běž, má čtyři patra s dvojicí balkonů a kruhovými okny, která jak oči sledují, co ostatní v ulici Na Václavce budují. Naše vila se jmenuje Helenka a přiznávám, že je to velká porce divoké secese, ale on ji Smíchov unese!

 

JAK SE TAM DOSTAT
Z metra Anděl (trasa B) můžete jít pěšky nebo Na Knížecí nasednout na autobus číslo 137 a popojet dvě zastávky na stanici Václavka.