AKTUALIZUJEME Dnešek připomíná dva misionáře, kteří nám přinesli víru. Na Velehradě, kde je Metoděj pohřbený, probíhají Dny lidí dobré vůle.

Dnešek připomíná v církevním kalendáři slavnost sv. Cyrila a Metoděje a odkaz jejich křesťanské mise. Ta na Moravě ve druhé polovině 9. století položila základy ke vzniku českého státu. V občanském kalendáři je dnešní den také státním svátkem a dnem volna.

Cyrilometodějský svátek se od 14. století slavil u slovanských národů 9. března, v roce 1863 byl přeložen na 5. červenec a roku 1880 rozšířen pro celou katolickou církev.

Slovanští věrozvěstové Cyril (Konstantin) a Metoděj - bratři, kněží ze Soluně - jsou katolickými i pravoslavnými světci a v tomto církevním pojetí z rozhodnutí papeže poslední čtvrtstoletí také spolupatrony Evropy. Oba bratři byli vysláni jako misionáři k Chazarům, ale roku 863 na žádost knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu.

Do bohoslužeb zavedli slovanský jazyk, pro který Konstantin vytvořil vlastní písmo a s jeho pomocí přeložil do staroslověnštiny například téměř celý Nový zákon a žalmy. Bratři dali řadu podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství. Cyril zemřel v roce 869 v Římě, Metoděj, který pokřtil českého knížete Bořivoje, zemřel roku 885 a byl pohřben na velkomoravském Velehradě.

O víkendu se na Velehradě konají již podesáté Dny lidí dobré vůle. Charitativní koncert pod širým nebem, kterým vyvrcholil první den Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, vynesl více než 1,3 milionu Kč. Jde o přibližně stejnou částku jako loni. Peníze budou rozděleny mezi tři neziskové organizace a oběti letošních povodní. Organizátoři akce sdělili, že koncert si nenechalo ujít 19.000 lidí.

Výtěžek z Večera lidí dobré vůle pomůže Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech, který je centrem odborné péče a podpory pro nemocné i jejich blízké, pardubickému středisku volného času Don Bosco, jež pomáhá dětem z dětských domovů. Poslední organizací, které peníze z koncertu pomohou, je Nadační fond Adiuvare. Čtvrtina z celkové částky půjde na nápravu povodňových škod.

Kardinál Jozef Tomko dnes z Velehradu na Uherskohradišťsku vyzval k uchování odkazu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a k víře, která přináší pokoj v srdcích a pomáhá vyšší důstojnosti. Největší katolické bohoslužbě v České republice, která se koná u příležitosti svátku Cyrila a Metoděje, přihlíželo asi 30.000 věřících.

"Naše budoucnost je v ochraně mravní kultury víry jako je cyrilometodějské dědictví, jako křesťanský humanismus," řekl Tomko.

Ve svém proslovu upozornil také na opakující se historii, když stejně jako v devátém století tak i dnes se Evropa integruje a bojuje se o vliv v ní. "To všichni známe. A mnozí v tom zápase ztrácejí jistotu a opouštějí přesvědčení, zásady a hodnoty, které se osvědčily v životě jednotlivců, rodin a národů a které jsou věky prověřené," podotkl.

Tomko poukázal také na to, že slovanští věrozvěstové již českému národu ukázali směr, kterým má kráčet, a to jak v soukromém tak i veřejném životě. Věřící poprosil o důstojný život, s veškerou pokorou, věrností a shovívavostí. "Snášejte se navzájem v lásce a usilujte o zachování jednoty ducha," pronesl kardinál.