Na základě dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí poskytuje MZV ČR prostřednictvím e-mailů a SMS operativní pomoc našim občanům v nejrůznějších nouzových situacích včetně přírodních katastrof a sociálních nepokojů.

Pokud se naši občané v zahraničí dostanou do nesnází, nebo se ocitnou v nebezpečí ať už v důsledku nakažlivé nemoci, přírodní katastrofy, sociálních nepokojů či různých mimořádných událostí, nápomocna je jim nová služba Ministerstva zahraničních věcí ČR. Podmínkou ovšem je dobrovolné zaregistrování se na webové stránce ministerstva. Webová aplikace, která nese pracovní název DROZD, byla spuštěna 10. června. Umožňuje především rychlé kontaktování cestovatele nebo jeho příbuzných v ČR v případě potřeby.

Formulář má čtyři části

Odkaz na internetovou aplikaci „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ se nachází na webové stránce MZV v kapitole „Cestujeme“. Samostatně je též přístupná na adrese http://drozd.mzv.cz/. Po spuštění aplikace cestovatel sám vyplní jednoduchý formulář, který se skládá ze čtyř částí (Informace o cestovateli, informace o spolucestujících rodinných příslušnících, údaje o pobytu v zahraničí, kontaktní osoba v ČR). Na základě získaných informací může konzulární služba MZV ČR organizovat a poskytnout rychlou a účinnou pomoc našim občanům v nejrůznějších nouzových situacích.  Aplikace umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí. V relativně krátké době je tedy možné předat důležité informace či varovat před hrozícím nebezpečím.

Podle MZV ČR je aplikace vhodná pro registraci krátkodobých i dlouhodobých pobytů v zahraničí. Systém umožňuje následnou editaci vložených údajů například při změně trasy, délce pobytu a podobně, a to na základě přihlašovacího jména a hesla, které si cestovatel sám určí.

Osobní data budou v systému uchovávána jen po dobu předpokládaného pobytu v zahraničí. Po jeho ukončení obdrží cestovatel automaticky e-mailovou zprávu, která mu interaktivně umožní příslušný záznam z databáze ihned odstranit. Pokud na e-mail nebude reagovat, bude záznam automaticky vymazán po uplynutí čtyř týdnů od zadaného termínu ukončení cesty.