Provoz na dosud cyklistům uzavřených cestách byl povolen na zkušební dobu jednoho roku.

Od července letošního roku se turisté v Krkonoších na kolech dostanou až k Luční boudě, od 15. července si budou moci vyjet i na Labskou boudu. Provoz na dosud cyklistům uzavřených cestách byl povolen na zkušební dobu jednoho roku. Na podzim správci Krkonošského národního parku novinku vyhodnotí a rozhodnou, zda budou moci cyklisté na těchto trasách jezdit i v příštích letech.

lucni_bouda.jpgNa Luční boudu se cyklisté dostanou po asfaltové cestě od Výrovky. Na Labskou boudu mohou přijet rovněž po asfaltové zásobovací cestě ze Zlatého návrší. Jízda od Labské i Luční boudy je dál zakázána a cyklisté se musejí zpět vrátit po stejné trase. Pokračovat ale mohou pěšky a kola zanechat v úschovnách na těchto boudách.

Jízda na kole má řadu omezení

Cyklisté se na výše uvedených cestách musí pohybovat ohleduplně vůči pěším turistům i přírodě. Jízda na kole je povolena jen od 9.00 do 17.00 za podmínky, že na cestách neleží žádný sníh. Časové omezení je z důvodu zachování ranního a podvečerního klidu pro živočichy. Zmiňované trasy budou opatřeny informačními tabulemi s upřesněním podmínek provozu a upozorněním pro cyklisty i pěší na to, že se po cestě pohybují společně.